Vegetariánská restaurace Balaráma, Vegetarian Restaurant Balarama Úvodní text o službách cateringu Balarama

BALARAMA Alliance

MÁM ZÁJEM

V kontextu BALARAMA Alliance, bhakti a ISKCONu je nabídka transcendentálního prasádam klíčovým aspektem duchovní praxe. Jde o více než jen o jídlo; je to způsob, jak zažívat transcendentální prožitky a podílet se na kolektivní duchovnosti společnosti. Akt konzumace transcendentálního prasádam je skutek posvátnosti, který je inherentní v každodenních aktivitách, přetvářející jednoduché jídlo na duchovní hostinu, která opečovává duši. BALARAMA Alliance se zavazuje poskytovat tuto hlubokou zkušenost jednotlivcům všech pozadí, bez ohledu na rasu, národnost nebo náboženství, co v nejširším záběru.
Pokud máte nějaké otázky, pište na balarama@bala-rama.com.


MÁM ZÁJEM